None

Uluslararası/Yabancı Yatırım Vergi Danışmanlığı

Uluslararası/Yabancı Yatırım Vergi Danışmanlığı

Uluslararası Vergi Planlamasında Danışmanlık Hizmeti:

Global firmamızın vergi  teknolojisi yazılımlarının kullanılması ile vergi yükü optimizasyonu sağlayan yatırım planlama modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık, Yurt dışı ofislerimizdeki uluslararası vergi uygulamalarında uzman meslektaşlarımızla devamlı bilgi alışverişi yoluyla çokuluslu şirketlerin uluslararası yatırımlarının vergisel planlamasında danışmanlık, Uluslararası finansal kiralama işlemlerinin vergisel boyutu, Uluslararası sermaye, menkul kıymetler ve mal hareketlerinin vergisel ve diğer mali yükümlülükler (Kambiyo, Dış Ticaret Mevzuatı vb.) açısından değerlendirmesi, Serbest Bölgeler Mevzuatı, Çokuluslu / yabancı sermayeli şirketlerde örtülü sermaye analizleri, Büyük ölçekli  yatırımlar (baraj inşaatı, tünel yapımı, elektrik santrali kurulması vb.) alanında proje üreten yabancı sermayeli şirketler için Türk Vergi ve Mali Mevzuatının yanı sıra Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinde en uygun vergileme modelinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ( ÇVÖA ) Mevzuatı Hakkında Danışmanlık:

“İşyeri” teşkil eden faaliyetlerin vergisel analizi, Yabancı ortaklara ödenen temettülerin kaynak ve mukim olunan devletlerde vergilendirilmesi, Yabancı kurumlara ödenen gayri maddi hak bedellerinin (lisans, know-how, royalti vb.) vergilendirilmesi, Yabancı kurumlara Türkiye’deki şirketler için verdikleri hizmetler dolayısıyla yapılan ödemelerin vergisel boyutunun analizi, Değişik durumlarda, çifte vergilendirmeyi önleme yöntemlerinin (istisna, mahsup vb.) ve usullerinin (karşılıklı anlaşma, bilgi değişimi vb.) analizi ve uygulaması, ÇVÖA çerçevesinde  stopaj iadelerinde teknik destek ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Uluslararası Transfer Fiyatlandırması:

İlişkili kuruluş işlemleri analizi, Fiyat karşılaştırmaları, Yerel ve ÇVÖA mevzuatlarında konu ile ilgili olarak yer alan kurallar çerçevesinde risk analizi ve tavsiyeleri kapsamaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam