Vergi Uyuşmazlık Danışmanlığı

Vergi Uyuşmazlık Danışmanlığı

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

Vergi Uyuşmazlıkları Konusunda Hizmetlerimiz

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna, uzlaşma veya dava aşamalarının sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

Vergi incelemeleri "sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri

İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler, Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması, Tutanakların gözden geçirilmesi, Vergi incelemeleri "sonrasında" verilen danışmanlık hizmetleri, Bulguların analizi, Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporu.

"Uzlaşma" sırasında verilen hizmetimiz

Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararının alınması, Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi.

"Dava" aşamasında verilen hizmetlerimiz,

Dava dilekçelerine konu olacak teknik olanakların belirlenmesi, Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, Literatür taraması, Emsal karar taraması, Duruşmalarda şirket yetkilileri ve avukatları ile birlikte açıklamalarda bulunulması, Temyiz aşamasında dilekçeye esas teknik olanakların tespiti

Dava veya Uzlaşma sonrasında verilen hizmetler

Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü, Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü, Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü hizmeti sunmaktadır.

Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik