Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Consulta, bordrolama hizmeti ile firmalara maliyet avantajı, teknoloji transferi ve zamanında&doğru raporlama sağlamaktadır.

Bordrolama hizmetlerini dar ve geniş anlamda tanımlayan Consulta, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre iki segmentte bu hizmeti sunmaktadır.

Dar anlamda bordrolama hizmeti, firma personellerinin aylık kazançlarına dair verilerin işlenerek hesaplanması ve yasal kurumlara bildirimlerin hazır hale getirilmesini kapsamaktadır. 

Geniş anlamda bordrolama hizmeti ise firma personellerinin aylık kazançlarına dair verilerin işlenerek hesaplanması ve yasal kurumlara bildirimlerin hazır hale getirilmesine ek olarak, kurumlara yasal bildirimlerin yapılması (işe giriş, çıkış, aylık bildirge vb.), kıdem, ihbar, izin hesaplanması, bordroların paylaşılması, puantaj verileriyle entegrasyon sağlanması, özlük dosyaların hazırlanarak saklanması gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

Ayrıca, online yıllık izin, e-özlük dosyası, mevcut programlar ile entegrasyon vb. hizmetler de sağlanmaktadır.


Çözüm Ortaklarımız


software ag
board
INNA
ambrosettı
Bilge Adam
Ui Path
Centric Software
Alteryx
Qlik
robusta