Sigorta Prim Teşvikleri ve İŞKUR Program Destekleri

Sigorta Prim Teşvikleri ve İŞKUR Program Destekleri

-Sigorta Prim Teşvikleri

Consulta, şirketlere çalışan maliyetinin azaltılmasına ilişkin şirketlere özel etkin bir çalışma hazırlamaktadır. Şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu prim yükünün azaltılması için tüm çalışanların teşvik analizi Consulta tarafından yapılmakta, yararlanılabilecek teşvik tutarları hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Win-win sistemine dayalı teşvik danışmanlığı modelinde, işverenler hiçbir ek yüke katlanmaksızın tamamen kazanç elde edebilecekleri şekilde bir yapıya kavuşmaktadırlar.

Bu hizmette, hizmeti alan şirket hiçbir risk almaz, Consulta yapacağı danışmanlık sözleşmesi ile bu riski üstlenir.

Önemli bir maliyet girdisi olan ücretin üzerinde, işverenin ciddi bir maliyet yükü bulunmaktadır.

Sigorta ve işsizlik sigortası primi, işveren maliyeti açısından önemli bir kalemdir.

Teşviklerden hiç faydalanmayan bir işveren üzerinde, tüm sigorta kollarına tabi olan sigortalı için, prim yükü %37.5'dir.

Sigorta prim teşvikleri İŞKUR destekleri bu noktada prim yükünü büyük oranda hafifleterek işverene maliyet avantajı sağlamaktadır.

Ancak teşviklerin uygulama güçlüğü, her çalışan ve işyeri için ayrı bir analiz yapılması gerekmesi, cezai yükümlülüğün fazlalığı şirketlerin bu işlemi kendilerinin yapmasını olanaksız ve çok riskli kılmaktadır.

Bu sebeple Consulta, profesyonel ve uzman kadrosuyla bu alanda hizmet sağlamakta ve şirketlerin maliyetini minimize etmektedir. Sürekli güncellenen teşvik kanunlarıyla ilgili şirketleri bilgilendirip, teşvikten yararlanmak isteyen şirketler için analiz raporu hazırlamaktadır. Şirketlerin özelinde teşvik raporlarının hazırlanmasının yanı sıra yararlanılan teşviklerin kaybedilmesine neden olabilecek riskleri analiz edip firmalara sunmaktadır. 

Teşvik danışmanlığı kapsamında herhangi bir ön bedel talep etmemekte, şirketlerin yararlandığı maddi fayda ölçüsünde faturalandırma yapmaktadır.

Sigorta prim ve teşviklerinden yararlanmada 3 model bulunmaktadır.

Bunlar;

-1.3.2011 ve Sonrası Günümüze Kadar Olan Süreç –“Geçmişe Dönük”-

Bu modelde, yasal olarak 1.6.2018 tarihine kadar SGK'ya geriye dönük teşviklerden faydalanmak üzere başvuru yapan şirketlerin işlemlerini kapsamaktadır.

Burada başvuru süreci kritiktir. Çünkü başvuru yapmayan şirketler, bu modeldeki gibi geriye dönük teşviklerden faydalanma hakkını yitirmiş sayıldılar.

-Her dönemden önceki son 6 aylık süreç –“6 Aylık Geçmişe Dönük”-

Bu modelde, yasal olarak her başvuru kendinden önceki 6 aylık dönemin teşviklerinden geriye dönük faydalanmak için zorunludur. Burada da başvuru süreci oldukça kritiktir. Çünkü bu sürede başvuru yapmayan şirketler, 6 aydan önceki dönemler için geriye dönük teşvikten faydalanma hakkını yitirmiş sayılacaklardır.

-Cari Dönem Teşviki

Bu modelde, herhangi bir başvuru süreci/zorunluluğu olmayıp, anlık olarak uygulanan desteği kapsamaktadır. Consulta tarafından aylık olarak analiz yapılmakta ve şirketlerin kanuni bildirimleri sırasında bu indirimlerden faydalanması sağlanmaktadır.

-İşkur Program Destekleri

Consulta, İŞKUR programları ile işverenlere nitelikli işgücü ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

İşkur İşbaşı Programı sayesinde aradığı niteliklere uygun işçi istihdam eden şirketler, SGK işveren priminin İŞKUR tarafından ödenmesiyle maliyeti önemli ölçüde azaltabildiği bir teşvikten yararlanmış oluyor.

Bu süreçlerde yaşanan karmaşa ve iş takibinin zorluğundan ötürü firmalar bu teşviklerden yeterince yararlanamıyor. Bu durumun önüne geçilebilmesi adına Consulta, şirketin ve işin niteliğine göre İŞKUR’dan çalışan sağlanması ve bu teşvikten yararlanılması konusunda katkı sağlıyor.


Çözüm Ortaklarımız


The European House - Ambrosetti
Software AG
Pandea
board
UiPath
Centric Software
Alteryx
Qlik
Robusta
Knowbe4
Bilge Adam