None

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

Consulta, sahip olduğu 40 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini dürüst ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden sektöründe saygın ve öncü kurum olmanın sorumluluğu ve bilinciyle hizmet vermektedir. Bu sorumluluk ve bilincini, iş hukuku ve sosyal güvenlik alanına da taşıyan Consulta, stratejik çözüm ortaklığı kurduğu firmalara bu alanda da yetkin ve deneyimli çalışanlarıyla çözüm üretmektedir.

Bu hizmet kapsamında Consulta, şirketlere, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri, fesih süreçleri, işe iade ve hesaplamaları, kıdem, ihbar ve izin ücreti, işyerinin devri, birleşmesi, iş sözleşmeleri ve iç yönetmeliklerinin oluşturulması, yasal tüm yükümlülüklere uyum çalışmasının yapılması gibi iş ve sosyal güvenlik alanında çözüm oluşturmaktadır.

-Bülten 

Consulta, şirketlerin iş ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarını güncellemesi ve şirketlere önemli mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi amacıyla güncel ve düzenli olarak yayınlar.

-Toplu iş Hukuku Danışmanlığı

Consulta, toplu iş sözleşmesi yetki ve görüşme süreçlerinde, toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında, pazarlık stratejilerinin geliştirilmesinde, yorumlanması ve uygulanmasında, firmalara danışmanlık sağlamaktadır.

Bu hizmet sayesinde şirketler, sendikalaşma ve toplu sözleşme aşamasında Consulta desteği ile sürecin tüm risk ve yönlerini öğrenebilecektir.

Ayrıca, toplu iş uyuşmazlıklarının tüm aşamalarında yazılı ve sözlü görüş oluşturmaktadır.

-Alt İşveren-Asıl İşveren Uygulamaları ve Danışmanlığı

Consulta, firmalara outsource/hizmet alım-alt işveren olarak verilen hizmetlerin, yasal süreçlere uygunluğunu denetler ve bu konular hakkında uzman görüşü verir. Alt işveren ve tedarikçi sözleşmelerinin hazırlanması süreçlerine katkı sağlar. 

Böylelikle firmalar, gerek İş Kanunu gerekse de Alt işverenlik Yönetmeliğine uygun şekilde hizmet alımına gider ve olası riskleri önler.

-İdari Para Cezaları ve Dava Süreci Danışmanlığı

Çalışanların şikâyet ve ihbarları,  müfettişler ve denetmenler tarafından işyerinde yapılan teftiş, inceleme ve denetimler sonrasında, mevzuata uygun olmayan işlemler nedeni ile işverenler hakkında ağır idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu durumu önlemek açısından Consulta, işverenlere idari para cezası gerektirecek konular öncesinde bildirim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Consulta, firmaların Çalışma ve İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde uygulanan idari para cezası, sigorta prim farkları ve diğer uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık sürecini yürütür. Böylelikle firmalar, olası itiraz süreci ve muhtemel dava sürecindeki riskleri öngörür ve sorunun çözümü için Consulta deneyimlerinden faydalanır.


Çözüm Ortaklarımız


 The European House - Ambrosetti
 Software AG
 Pandea
 board
 UiPath
 Centric Software
 Alteryx
 Qlik
 Robusta
 Knowbe4
 Bilge Adam